Photos

Audio Files

Pastorello d'un povero armento - Nicholas Klein, tenorNicholas Klein, tenor
00:00 / 05:11
Il mio tesoro - Nicholas Klein, tenorNicholas Klein, tenor
00:00 / 04:54
Aria of the Worm - Nicholas Klein, tenorNicholas Klein, tenor
00:00 / 05:34
Frisch zum Kampfe! - Nicholas Klein, tenNicholas Klein, tenor
00:00 / 03:25
Dal labbro il canto - Nicholas Klein, tenorNicholas Klein, tenor
00:00 / 02:25
Sound an Alarm - Nicholas Klein, tenor.mNicholas Klein, tenor
00:00 / 02:32
Dichterliebe (Schumann) Nicholas Klein, tenor
00:00 / 29:37
Phidylé (Duparc)Nicholas Klein, tenor
00:00 / 04:56
La vie antérieure (Duparc)Nicholas Klein, tenor
00:00 / 03:59
Chanson triste (Duparc)Nicholas Klein, tenor
00:00 / 02:41
Will There Really Be a Morning? (Hundley)Nicholas Klein, tenor
00:00 / 02:38
Sweet River (Hundley)Nicholas Klein, tenor
00:00 / 01:04
Lions (Hundley)Nicholas Klein, tenor
00:00 / 02:27
Madrigale (Anon.)Nicholas Klein, tenor
00:00 / 03:31
Deposuit Potentes (Bach)Nicholas Klein, tenor
00:00 / 02:49
Mandoline (Fauré)Nicholas Klein, tenor
00:00 / 02:03
What More Can I Say? (Finn)Nicholas Klein, tenor
00:00 / 04:07
Lost In the Wilderness (Schwartz)Nicholas Klein, tenor
00:00 / 02:58
Thou O God (Boyle) - Nicholas Klein cSt. Joseph Cathedral Choir - Nicholas Klein, conductor
00:00 / 06:22
Salvum Fac Populum Dominum (Widor) - St. Joseph Cathedral Brass - Nicholas Klein, conductor
00:00 / 06:28
Ave Verum (Mawby)St. Joseph Cathedral Choir - Nicholas Klein, conductor
00:00 / 03:46

Videos

  • Facebook
  • insta_edited
  • YouTube
  • Twitter
Photo: Nataworry Photography